Про кафедру

Кафедра "Радіоелектронні та телекомунікаційні системи" випускає бакалаврів та магістрів за спеціальністю 172 - 
"Телекомунікації та радіотехніка". Підготовка проводиться як на основі держзамовлення, так і на контрактній основі.


Досвідчені викладачі

Викладацький склад - випускники кафедри РТС - професіонали своєї справи, досвідчені педагоги, які  безперервно підвищують свою кваліфікацію, приймають участь у наукових дослідженнях, що проводяться в університеті. 

Широкий спектр знань

На кафедрі викладається велика кількість навчальних дисциплін за спеціальністю, такі як «Цифрові пристрої», «Основи комп'ютерного проектування РЕА», «Мікропроце-сорна техніка", «Теорія інформації та кодування» та інші.

Практична спрямованість

Для покращення розуміння студентами матеріалу  проводиться велика кількість практичних та лабораторних занять, що дозволяє майбутнім спеціалістам краще розуміти  принципи роботи того чи іншого пристрою або системи.

Вивчення новітніх технологій

На кафедрі постійно відстежуються останні  досягнення світової радіоелектроніки і телекомунікацій, які впроваджуються в навчальні курси та в дипломне проектування.  Приклади - програмування для мобільних засобів зв'язку, платформ Arduino та Raspbery Pi.

Можливості кар'єрного росту 

Випускники кафедри отримують досить широку технічну освіту, набувають необхідних загальних та професійних компетентностей, навичок самостійного  мислення та вирішування проблем. Наші випус-кники традиційно високо конку-рентноспроможні на ринку праці як в Україні, так і за її межами.

Участь у наукових розробках

З моменту свого заснування  кафедра безперервно проводить наукові дослідження в рамках держбюджетних та договірних робіт. Тематика робіт - від технологічних контроллерів - до сучасних радіолокаційних систем.  Кращі студенти успішно приймають участь в їх виконанні. 

Викладацький склад

Всі викладачі є випускниками кафедри РТС Одеського національного політехнічного університету


Цевух
Ігор Васильович

кандидат технічних наук, доцент,

завідувач кафедри радіоелектронних та телекомунікаційних систем

Троянський
Олександр В'ячеславович

Кандидат технічних наук, доцент,

директор інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій

Медведик
Анатолій Дем'янович

кандидат технічних наук, доцент,

заступник завідувача кафедри з виховної роботи

Авєрочкін
Володимир Олексійович

кандидат технічних наук, доцент,

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

Дорофєєв
Юрій Миколайович

старший викладач,

організатор дипломного проектування магістрів та відповідальний за профорієнтаційну роботу

Садченко
Андрій Валерійович

кандидат технічних наук, доцент,

заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Соколов
Артем Вікторович

кандидат технічних наук, старший викладач, відповідальний за

організацію дистанційного навчання

Кушнiренко
Олег Анатолiйович

старший викладач,

організатор дипломного проектування бакалаврів, відповідальний за нормоконтроль

Янi
Валерій Федорович

старший викладач,

вчений секретар кафедри

Кафедра в числах

(Станом на 2017 рік)

3500

спеціалістів

36

кандидатів наук

6

докторів
наук

Кафедра РТС в числах

В період з 1964 року до нашого часу підготовлено:

- близько 2500 спеціалістів, магістрів та бакалаврів з радіотехнічних та радіоелектронних спеціальностей - 36 кандидатів технічних наук                                           - 6 докторів технічних наук - випускники кафедри крім України працюють більш ніж у 20 країнах Європи, Америки та в Австралії 

Абітурієнтам

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" денної форми навчання як на основі держзамовлення, так і на контрактній основі. Спеціалізація підготовки - "Радіоелектронні та телекомунікаційні системи". Крім того, викладачі кафедри читають  дисципліни  для студентів спеціалізацій  "Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" та "Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки"


1. Українська мова та література                    2. Математика                                                  3. Іноземна мова, Фізика   (один предмет на вибір абітурієнта)
Докладна інформація доступна на сайті приймальної комісії ОНПУ      http://ac.opu.ua/ru/pravila-priema
1-4 курси:  23450 грн. за рік навчання
Наші випускники працюють у відчизняних та закордонних  промислових підприємствах галузі, організаціях, ІТ  компаніях, що виконують розробку програмного й програмно-апаратного забезпечення, засобів зв'язку та мережевих рішень; в наукових та навчальних інститутах, установах державної влади, держбезбеки та в збройних силах України

Моменти студентського життя...   

Натисніть на відповідне фото, щоб збільшити його та перейти в галерею


КонтактиАдреса:

Одеса, пр. Шевченкa, 1, корпус ІІБРТ, 3 поверх, ауд.306E-mail адреса:

          dym@opu.uaТелефони:

+380487058625 - кафедра РТС
+380487058450 - деканат ІІБРТwww.000webhost.com
www.000webhost.com